logobbinfosite.gif (23350 bytes)

 

De bediening van een brandblusser

Voor alle draagbare blustoestellen geldt in principe de volgende bediening:

• toestel uit de houder nemen;
• naar de vuurhaard lopen;
• borgpen verwijderen;
• straalpijp richten;
• afsluiter inknijpen.

Blustoestellen

Blustoestellen zijn het eerste hulpmiddel voor het blussen van een brand in een beginstadium. Het bluseffect van een blustoestel is afhankelijk van een aantal factoren, zoals de aard, de omvang en de plaats van de brand, de hoeveelheid blusstof en de geoefendheid van degene die het toestel bedient. Als blusstof
worden in blustoestellen gebruikt:

• water en schuim;
• bluspoeder;
• koolzuurgas (CO2=kooldioxide=koolzuursneeuw).


BLUSINSTRUCTIE

 

2Hou de windrichting in de gaten. Steeds met de wind mee blussen. 

 

4Laag in de basis van de vlammen spuiten. Niet in de vlammen spuiten.

 

6Druppelbranden van boven naar beneden afblussen.

 

8Bij grotere oppervlaktebranden meerdere blussers tegelijkertijd inzetten.
10Veel gevallen is nieuwe ontbranding denkbaar. blijf naar het gevaar kijken.

 

12De zegel van een blustoestel verbroken, het apparaat opnieuw herkeuren.

 

Hier nog even een tip van de brandweerman:

Bij het verwerken van verf staan die personen die zich daar mee bezighouden, of zich in de buurt bevinden tijdens de verwerking hiervan, bloot aan twee gevaren:

•   brand- en explosiegevaar;
•   en gevaren voor de gezondheid,

Zowel de bij het spuiten gebruikte oplos- en verdunningsmiddelen als de bindmiddelen bezitten met betrekking tot brand- en explosiegevaar vaak gevaarlijke eigenschappen. Veel oplos- en verdunningsmiddelen hebben een laag kookpunt, ze moeten immers snel verdampen nadat het verfproduct op het voorwerp is aangebracht. Sommige bindmiddelen hebben eveneens bijzonder brandgevaarlijke eigenschappen.  
Het vlampunt ligt vaak beneden de 21°C. Een dergelijke stof kan, indien de dampconcentratie in de lucht voldoende hoog is, gemakkelijk leiden tot een zich snel uitbreidende brand of explosie bij aanwezigheid van een ontstekingsbron, zoals open vuur, vonk of een hete uitlaat! De drie genoemde voorwaarden:

•   oplosmiddeldamp;
•   zuurstof;
•   en een ontstekingsbron,

vormen samen de Branddriehoek.

 

                                          13

 

Heeft u nog meer vragen over bediening van de brandblusser, neem gerust contact met ons op:
Tel. 0180 556747 of stuur een email naar info@rhpreventie.nl
Wij staan u graag te woord. Wij zijn er tenslotte voor uw veiligheid.

     Brandblusser