logobbinfosite.gif (23350 bytes)


In onderstaand schrijven staat een reactie op het persbericht dat onlangs (zomer 2002) in het Noord-Hollands Dagblad heeft gestaan.

Dit bericht is zeer onvolledig.. Waarschijnlijk roept één en ander vragen bij u op.

Hieronder geven we nadere informatie over (werken met) ionisatiemelders.

Ionisatiemelders

Een ionisatiemelder heeft een zodanig lage stralingswaarde dat deze is te verwaarlozen en niet schadelijk is voor de volksgezondheid. ,,Bovendien is de stralingsbron in ionisatierookmelders ingekapseld. Hierdoor is de kans dat de stralingsbron door beschadiging van de melder wordt blootgelegd, bijna uitgesloten'', aldus een stralingsdeskundige.

Ondanks deze lage stralingswaarde moet iedere leverancier zich houden aan de wettelijke regelgeving. Volgens deze regelgeving mogen er zonder vergunning maximaal vijftig melders worden opgeslagen. Met vergunning mogen er meer melders worden opgeslagen. De vergunning kan woren aangevraagd bij het min. van SZW..

Een ionisatiemelders in huis

Het kan absoluut geen kwaad om één of meerdere ionisatiemelders in huis te hebben. De stralingsbron is dusdanig klein, dat het nauwelijks gemeten kan worden, laat staan dat het schadelijk is voor de gezondheid.

Dit wordt tevens bevestigd door het ministerie van VROM. Zij schrijft hierover het volgende: "Deze zogenaamde ionsatie rookmelders vormen geen risico voor de volksgezondheid en zijn uit oogpunt van veiligheid vergelijkbaar met het alternatief, de optische rookmelder."

Ionisatiemelders uit de markt

Tussen 2003 en 2005 verdwijnen alle ionisatierookmelders. In 2003 is het gebruik van 230 Volt ionisatiemelders in nieuwbouw- en renovatiewoningen verboden. Deze eis is gesteld door het ministerie van VROM-DGM.
Bovendien is de verkoop van 9 Volt (batterij) ionisatiemelders na 2005 niet meer toegestaan.