logobbinfosite.gif (23350 bytes)

In 2006 is er een uniforme Europese Projecteringsrichtlijn tot stand gekomen.
Deze norm is officieel verschenen onder de naam NEN 4001:2006.


Welk type brandblusser heb ik nodig?

U hebt de keuze uit poeder, sproeischuim of Co2 brandblussers. Het type hangt af van het brandgevaar en de
aanwezige elektronica.

Voor kantoren of vergelijkbare situaties worden in het algemeen onze sproeischuimblussers toegepast. Deze brandblussers hebben een hoog blusvermogen op vaste stoffen (A klasse) en zijn veilig te gebruiken bij elektronica, zoals computers, kopieermachines en faxen. Na een blusactie kan het schuim eenvoudig worden opgeruimd met water.

De poederblusser wordt normaal gesproken toegepast als het brandgevaar zeer hoog is of in ruimtes waar het poeder geen nadelig effect op heeft. U ziet ze vaak buiten bij benzinestations.

De koolzuurblusser is een speciale brandblusser die wordt geadviseerd in hoogwaardige technische ruimtes zoals serverruimtes.
Nu zijn er ook voor specifieke brandrisico's brandblussers ontwikkeld. Zo is er voor de beruchte brandklasse F (vet en olie branden)
Meer info over projecteren van brandblussers of leveringen brandblussers, kunt u contact opnemen met tel. 0180 556747 of kijk op onze uitgebreide
webwinkel.

Brandbeveiliging in zones
Als eerste moet het pand in verschillende zones worden verdeeld, dit is op basis van het brandrisico maar ook op het gebruik. De oppervlakte van een dergelijk zone bepaalt het aantal brandblussers dat minimaal aanwezig moet zijn.

De basis brandbeveiliging van uw pand
De toegelaten blustoestellen voor de basisbeveiliging zijn de poeder en schuimblussers met een minimale inhoud van 6 kilo of liter. Per zone is het aantal blustoestellen dat geprojecteerd moet worden afhankelijk van de inhoud, vloeroppervlak en de gebruiksfunctie. Per zone moet er minimaal één blustoestel aanwezig zijn met een maximale loopafstand van 20 meter.

Aanvullende brandbeveiliging
Naast de brandblussers voor de basis beveiliging kan men aanvullende brandblussers plaatsen voor bijzondere risico’s zoals machines, computerruimtes, schakelkasten en dergelijk. Hiervoor zijn alle type blustoestellen toegelaten, dus ook kleinere brandblussers en koolzuursneeuwblussers.

De plaatsing van een brandblusser
Het is van belang dat een brandblusser altijd goed bereikbaar is, dus niet achter een deur ophangen. Tevens is het verstandig om blussers eventueel te voorzien van passende beschermhoezen of kasten.
Indien u meer informatie wenst, kunt u telefonisch contact opnemen Tel. 0180 556747

       Brandblussershop.nl