Bron: Horeca Nederland

Checklist brandveiligheid café-barbedrijven langere termijn

Het voorkomen van brand

Organisatorisch

 • Heeft mijn bedrijf een bedrijfsnoodplan?
 • Indien ja, wordt dit plan regelmatig aan de werkelijkheid getoetst?
 • Zijn alle (ook nieuwe) medewerkers op de hoogte gebracht van dit plan?
 • Is er een complete checklist voor een afsluitronde binnen mijn eigen bedrijf. (Zie ook checklist kort periodiek)?
 • Zijn er instructies voor de uitvoering van brandgevaarlijk onderhoudswerk (dakreparatie, solderen, lassen)?

Bouwkundig

 • Zijn er (onbeschermde) brandgevaarlijke bouwmaterialen in mijn bedrijf (hout, kunststof, riet)?
 • Zijn bedrijf en woonverblijven goed brandwerend gescheiden?
 • Zijn er vluchtwegen aangebracht?
 • Zijn de afvoerkanalen (lucht, afzuiging) van metaal?
 • Is het hang- en sluitwerk op deuren en ramen van goede kwaliteit (SKG Zwaar)?
 • Is er een gas- ventilatieklep in de keuken?

Inrichting

 • Zijn er (onbeschermde) brandgevaarlijke materialen in het vaste interieur en inrichting (hout, kunststof, stoffering)?
 • Zijn er zelfdovende (metalen) afvalbakken in gebruik?
 • Zijn er brandveilige asbakken (dubbele rand) in gebruik?
 • Is er voor de opslag buiten een metalen, afsluitbare container in gebruik?
 • Zijn er brandgevaarlijke vloeistoffen aanwezig?
 • Zo ja, staan deze in een veilige (metalen) kast?
 • Worden er kaarsen gebruikt?
 • Zo ja, zijn de kaarsenstandaards veilig (metaal)?

Installaties

 • Zijn de installaties in het bedrijf aangelegd door erkende installateurs?
 • Worden de installaties periodiek onderhouden door een erkend installateur?
 • Zijn de elektrische installaties volgens NEN 3140 gekeurd door een erkend installateur (minimaal eenmaal per 3 jaar)?
 • Is alle apparatuur (ook nieuw aangeschaft) KEMA-goedgekeurd ?
 • Is de frituur installatie voorzien thermostatische beveiliging?
 • Zijn er passende deksels bij de frituurpan/ installatie?
 • Maakt u gebruik van onderhoudscontracten voor installaties en apparatuur?
 • Worden de afzuig- en ventilatiekanalen regelmatig gecontroleerd en schoon gemaakt?
 • Is er een open haard, zo ja is die het afgelopen jaar geveegd?
 • Zijn er tekenen van brandstichting geweest aan of rond het gebouw in de afgelopen periode?

Melden & Alarmeren

 • Is er een kaart met alarmnummers brandweer-politie-ziekenauto (Alarmnummer 112)?
 • Is er een kaart met de alarmprocedure voor bij de telefoon?
 • Is er een ontruimingsplan?
 • Is er een personeelsinstructie hoe te handelen bij brand?
 • Is er de afgelopen periode met het personeel geoefend, hoe te handelen bij brand / ontruiming?
 • Is er een instructie hoe het publiek wordt geïnstrueerd bij brand?
 • Zijn er automatische brandmelders?
 • Zo ja, is de alarmering en opvolging bekend?
 • Is er een sprinklerinstallatie?
 • Zo ja, is de jaarlijkse controle al geweest?
 • Is de alarmprocedure bekend?

Blusmiddelen

 • Zijn er voldoende blusmiddelen (bar, keuken, publieksruimten, magazijn)?
 • Zijn de blussers van het juiste type (brandslanghaspels en handblussers)?
 • Heeft het jaarlijks onderhoud plaatsgevonden?
 • Is er een onderhoudscontract? (bij een VEBON erkend bedrijf)
 • Is het personeel in het afgelopen jaar geïnstrueerd in het gebruik van de blusmiddelen?
 • Is daarbij ook geoefend met de blusmiddelen?
 • Is er een blusdeken in de keuken van minimaal 180X180 cm ?

 Vluchtwegen

 • Zijn er voldoende vluchtwegen?
 • Zijn de vluchtwegen goed aangegeven (transparanten)?
 • Kunnen minder validen ook gebruik maken van de vluchtwegen?
 • Kunnen de deuren onbelemmerd van binnenuit geopend worden?
 • Verkeert de noodverlichtingsinstallatie in goede staat?

Blussen en Salvage

 • Is vastgelegd wie de brandweer opvangt bij brand?
 • Is relevante informatie direct beschikbaar (plattegrond, plaats blusmiddelen etc)?
 • Is bekend waar zich speciale goederen in het bedrijf bevinden t.b.v. de brandweer?
 • Maakt de brandweer gebruik van de diensten van de Stichting Salvage?

Verzekeren

 • Zorg voor een goede financiële afdekking van de risico’s van:
 • Brand
 • Gebouwen
 • Inventaris
 • Goederen
 • Geld
 • Eigendommen van derden
 • Inbraak
 • Bedrijfsschadeverzekering