Brandklassen.

Bij de keuze van de te gebruiken blusstof wordt allereerst gekeken naar de soort brand die moet worden geblust.
De verschillende branden kunnen worden opgedeeld in vier brandklassen:

 Vaste stoffen deze verbranden gloeivormig:  hout, papier, stro, kolen ed.

 Vloeistoffen en vloeibaar wordende stoffen: Olie, benzine, alcohol, vet ed.

 Gassen: Propaan, butaan, aardgas. Bij een gasbrand kraan sluiten.

  Vetbranden: Nieuwe brandklasse voor vetbranden in de horeca, snackbars ed.

Bij vragen over brandklasse’s of vragen over brandbeveiliging, kunt u telefonisch contact opnemen met onze
servicedienst op tel. 0180 556747 of per email: info@rhpreventie.nl
Een van onze medewerkers van RH Brandbeveiliging staan u graag te woord.

 

         Brandblusser